Reklama 
 
Diskusné fórum 
 
Hlavná stránka 
 
 
    Menu
Bulharsko
Chorvátsko
Cyprus
Čierna Hora
Egypt
Francúzsko
Grécko
Jordánsko
Kanárske ostrovy
Kapverdské ostrovy
Katar
Keňa
Korzika
Madeira
Maledivy
Malta
Maurícius
Mexiko
Nový Zéland
Portugalsko
Spojené arabské emiráty
Srí Lanka
Španielsko
Taliansko
Tunis
Turecko

DISKUSNÉ FÓRUM

Hlavná stránka

Kontakt


NENAŠLI ste čo ste hľadali?
Použite VYHĽADÁVANIE :)
 

FrancúzskoVstupné formality


Cestovné doklady

Občan SR môže vstupovať a pobývať na území kontinentálneho Francúzska a ostatných členských štátov EÚ bez zvláštnych obmedzení. Pri ceste autom je nutný vodičský preukaz, technický preukaz (carte grise) a poistenie (carte verte).


Víza

PV súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie/EHP sa každý štátny príslušník
SR môže dovolávať práva pobytu v inom členskom štáte EÚ (tzv. voľný pohyb osôb), a to na základe čl. 18. Zmluvy o založení ES, ktorý stanovuje, že "každý občan Únie má právo slobodne se pohybovať a pobývať na území členských štátov".
Právo pobytu môže byť obmedzené iba v prípadoch odôvodnených verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou alebo ochranou zdravia.

Turistický a štúdijný pobyt je v kontinentálnom Francúzsku a zámorských departmantoch časovo neobmedzený. Pre zámorské územia Francúzska platí bezvízový styk na dobu kratšiu ako 30 dní. Pri pracovných a študijných pobytoch s možnosťou pracovať je potrebné vízum. Občan SR nemá v rámci turistického pobytu prihlasovaciu povinnosť. Pri kontrole neplnoletej osoby do 18 rokov cestujúci bez doprovodu dospelej osoby môžu francúzske úrady žiadať písomný súhlas rodičov s cestou do zahraničia.

Colné a devízové predpisy

Od colných poplatkov je oslobodený neobchodný dovoz.
Pri cestovaní so psom, mačkou, fredkou je nutný Európsky pas vydaný a vyplnený veterinárom. Okrem toho musí byť zviera identifikovateľné buď tetovaním alebo mikročipom a očkované proti besnote.
Benzín je možné prevážať len v nádrži auta a v kanistri do množstva 10 l.

Dovoz a vývoz zvierat, rastlín, liekov? (okrem tých, ktoré zodpovedajú osobnej potrebe), zbraní a umeleckých predmetov sa riadi zvláštnymi predpismi. Pred cestou je žiadúce tiež sa informovať u francúzskeho zastupiteľského úradu a prípadne si vyžiadať príslušné povolenie.

Zdravie

Slovenský občan má nárok na nutnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť v prípade ohrozenia života alebo zdravia.
Pred odchodom zo SR je potrebné si vyzdvihnúť v pobočke zdravotnej poisťovne formulár E111 alebo Európsku kartu zdravotného poistenia. Vo Francúzsku sa platí priamo lekárovi, ktorý potvrdenie o ošetrení tzv. "Feuille de Soins". Pre úhradu nákladov je treba sa obrátiť s týmto potvrdením na miestnu zdravotnú poisťovňu (Caisse Primaire d´Assurance Maladie)alebo na príslušnú zdravotnú poisťovňu SR. V prípade nemocničného ošetrenia sa nemusí v hotovosti nič hradiť okrem predpísanej spoluúčasti:
- lekárske ošetrenie 30% nákladov
- laboratórne testy 40% nákladov
- lieky 35 - 65% nákladov
- nemocničná starostlivosť 20% nákladov alebo 10,67,- EUR/deň

Repatriácia na území SR v prípade úmrtia prevoz telesných pozostatkov nie je zahrnutá do nutnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Z tohto dôvodu sa doporučuje pripoistenie pred cestou do Francúzska.

Zdroj: invia.skDOVOLENKA NA SLOVENSKU.
Chaty, chalupy, hotely a penzióny v najkrajších kútoch Slovenska www.dovolenky.sk

© CESTOVKY.sk