Reklama 
 
Diskusné fórum 
 
Hlavná stránka 
 
 
    Menu
Bulharsko
Chorvátsko
Cyprus
Čierna Hora
Egypt
Francúzsko
Grécko
Jordánsko
Kanárske ostrovy
Kapverdské ostrovy
Katar
Keňa
Korzika
Madeira
Maledivy
Malta
Maurícius
Mexiko
Nový Zéland
Portugalsko
Spojené arabské emiráty
Srí Lanka
Španielsko
Taliansko
Tunis
Turecko

DISKUSNÉ FÓRUM

Hlavná stránka

Kontakt


NENAŠLI ste čo ste hľadali?
Použite VYHĽADÁVANIE :)
 

KorzikaVstupné formality


Cestovné doklady

platný cestovný pas

Víza

Bezvízový styk platí v dĺžke 90 dní. Hraničná kontrola môže pri vstupe požadovať preukázanie finančných prostriedkov na pobyt a návrat domov, prípadne doklady o zabezpečení pobytu. V opačnom prípade môže hraničná polícia vstup do Francúzska odmietnuť. Hraničné orgány sú oprávnené vykonávať vnútrozemskú kontrolu takmer na celom území krajiny. V súvislosti s platnosťou Schengenských dohôd odporúčame, aby slovenskí občania požiadali pri prechode francúzskych štátnych hraníc o udelenie vstupnej pečiatky alebo o udelenie tejto pečiatky na hraniciach s Rakúskou republikou, ktorá je pre slovenských občanov najčastejšou vstupnou krajinou do schengenského priestoru. Uvedená doba 90 dní sa počíta od prvého prekročenia štátnej hranice krajiny, ktorá je členkou Schengenských dohôd a doba 90 dní je maximálnou kumulovanou dobou pobytu v priebehu 6 mesiacov od prvého vstupu na územie ktorejkoľvek krajiny Schengenských dohôd.

Do francúzskych zámorských teritórií môžu občania SR cestovať na dobu kratšiu ako jeden mesiac alebo rovnajúcu sa jednému mesiacu bez víz a do francúzskych zámorských departamentov na dobu kratšiu ako 3 mesiace alebo rovnajúcu sa 3 mesiacom bez víz. Nad túto dobu musia občania SR požiadať pred odchodom do francúzskych zámorských území (departamenty, teritóriá) o vízum.

Po dobu 90 dní (platnosť bezvízového styku) sa nevyžaduje prihlasovacia povinnosť. Nedospelé osoby do 15 rokov musia mať pri sebe písomný súhlas rodičov s cestou do zahraničia. V opačnom prípade je táto osoba zadržiavaná na hraniciach a do vyzdvihnutia jedným z rodičov alebo k tomu oprávnenou osobou. Počas krátkodobého pobytu nie je povolené ani krátkodobo pracovať bez pracovného povolenia. Pracovné povolenie je potrebné vybaviť vopred a následne požiadať Veľvyslanectvo Francúzskej republiky o udelenie pracovného víza.


Colné a devízové predpisy

Colné predpisy sú rovnaké ako v ostatných štátoch EÚ. Dovoz 10 l benzínu v kanistri je povolený, avšak ďalšia jazda s plným kanistrom je po území štátu zakázaná z bezpečnostných dôvodov. Colnú kontrolu môžu francúzske colné orgány vykonať kdekoľvek na území Francúzskej republiky.
Povinná výmena valút neexistuje.


Zdravie

Lekárne - sú dobre vybavené aj zahraničnými liekmi, otvorené spravidla od 8:00 hod. do skorých popoludňajších hodín. Niektoré dni v týždni aj po sieste približne do 20:00 hod.
Odvoz sanitkou, vrátane prvej pomoci, sa musí hradiť. Takéto zdravotnícke zákroky sú veľmi drahé - napr. v takých prípadoch sa účtuje 1000 FF/30 min. Náklady na pobyt v nemocnici sú taktiež veľmi vysoké - 2500 až 7500 FF na deň. Pokiaľ nie je pacient schopný preukázať, že je poistený, vyžaduje sa písomná záruka úhrady pred prepustením z nemocničného zariadenia. Odporúčame preto pred odchodom z vlasti uzavrieť zdravotné poistenie pre prípad úrazu alebo ochorenia. V prípade, že sa občan nepoistí, zdravotná poisťovňa občanom SR preplatí len náklady vo výške obdobného liečenia v SR, a taktiež riskujú, že si budú hradiť liečebné náklady z vlastných prostriedkov. Na niektoré druhy športov je potrebné uzavrieť špeciálnu poistku (lyžovanie, let na rogalovom krídle, skok padákom atď.).V prípade, ak trpíte na niektoré vážnejšie ochorenie, je vhodné mať pri sebe príslušný preukaz o tomto ochorení, druhu liekov, ktoré užívate a o Vašej krvnej skupine.

Zdroj: invia.skDOVOLENKA NA SLOVENSKU.
Chaty, chalupy, hotely a penzióny v najkrajších kútoch Slovenska www.dovolenky.sk

© CESTOVKY.sk