Reklama 
 
Diskusné fórum 
 
Hlavná stránka 
 
 
    Menu
Bulharsko
Chorvátsko
Cyprus
Čierna Hora
Egypt
Francúzsko
Grécko
Jordánsko
Kanárske ostrovy
Kapverdské ostrovy
Katar
Keňa
Korzika
Madeira
Maledivy
Malta
Maurícius
Mexiko
Nový Zéland
Portugalsko
Spojené arabské emiráty
Srí Lanka
Španielsko
Taliansko
Tunis
Turecko

DISKUSNÉ FÓRUM

Hlavná stránka

Kontakt


NENAŠLI ste čo ste hľadali?
Použite VYHĽADÁVANIE :)
 

ChorvátskoVstupné formality


Cestovné doklady

Je potrebný platný cestovný doklad alebo občiansky preukaz. Motoristi musia mať vodičský preukaz, technický preukaz od motorového vozidla aj doklad
o poistení - zelenú kartu,
V prípade, že vodič nie je majiteľom vozidla, polícia môže požadovať overené prehlásenie majiteľa vozidla (v chorvátskom, alebo anglickom jazyku), že vozidlo bolo zapožičané.


Víza

Do Chorvátskej republiky môžu slovenskí občania cestovať bez víz za účelom turistiky po dobu
90 dní s platným slovenským cestovným pasom, alebo občianskym preukazom.
Pracovníci hraničnej a cudzineckej polície Chorvátskej republiky pri vstupe na územie Chorvátskej republiky požadujú od cudzincov aj preukázanie finančných prostriedkov 100,- EUR na osobu a deň pobytu. V prípade, že si cudzinec uhradil hotelové ubytovanie alebo cestuje s cestovnou kanceláriou je povinný preukázať 50,- EUR na osobu a deň, resp. potvrdenie z banky, cestovný šek, alebo medzinárodne platné kreditné karty, ktorými jednoznačne preukáže svoje finančné zabezpečenie. Takejto kontrole sa budú musieť podrobiť osoby, u ktorých je predpoklad, že by mohli zneužiť pobyt na území Chorvátskej republiky za iným ako turistickým účelom.
V Chorvátskej republike platí prihlasovacia povinnosť pre cudzincov, a to do 24 hodín po prekročení štátnej hranice. Pri ubytovaní v hoteli, kempe alebo súkromí zaisťuje prihlásenie turistov ubytovateľ. V ostatných prípadoch sa musí každý turista prihlásiť individuálne na oddelení pre cudzincov polície Chorvátskej republiky. Tieto oddelenie sú v každej väčšej obci.
Doklad o prihlásení je nutné pozorne uschovať do doby opustenia územia Chorvátska, pretože je veľmi často požadováné chorvátskymi orgánmi pri odjazde z krajiny. Chýbajúci doklad o prihlásení je tunajšou políciou posudzovaný ako priestupok, ktorý rieši Priestupkový súd peňažnou pokutou, prípadne väzením.


Colné a devízové predpisy

Deklarovať na hraničnom prechode dovážané valuty nie je nutné, pokiaľ ide o čiastky zodpovedajúce dobe pobytu.
Dovoz potravín a nápojov do Chorvátskej republiky je obmedzený na “primerané množstvo vzhľadom k dĺžke cesty a počtu cestujúcích”. Určenie “primeranosti” je v kompetencii colných orgánov. To znamená, že väčšie množstvo dovážaných potravín colná kontrola nemusí prepustiť, prípadne môže požadovať zaplatenie cla.
Colné predpisy Chorvátskej republiky povoľujú bezcolný dovoz predmetov osobnej potreby. Termínom “predmety osobnej potreby” sú podľa colného zákona myslené výlučne predmety určené pre osobnú potrebu behom cesty a po dobu pobytu v zahraničí (odevy, obuv, predmety osobnej hygieny). Rovnako je možné doviesť (pre osobnú potrebu) 1 kameru (16 mm), 1 videokameru, 1 ďalekohľad, 1 kazetofón, 1 laptop, 1 osobný počítač, výstroj pre kempovanie (stan, apod.), 1 kolo, 1 moped, športová výstroj, výstroj pre športový rybolov, výstroj pre potápanie, 1 príves, 1 plavidlo.
Vyššie uvedené predmety sa nahlásia na hraničnom prechode a po ukončení pobytu je nutné ich opäť vyviezť. Okrem vyššie uvedeného je možné bezcieľne doviezť max. 200 cigariet alebo 20 dútníkov, 1 l tvrdého alkoholu, 2 l vína alebo iného podobného alkoholického nápoja, 50 ml parfému. Toto opatrenie sa nevzťahuje na osoby mladšie 17 rokov.
Predmety, ktorých úhrnná hodnota prekročí čiastku 300,-HRK a na ktoré nie je možné pozerať ako na predmety osobnej potreby, sú preclené na hraničnom prechodu pri vstupe do Chorvátskej republiky:
- do úhrnnej hodnoty 5000,-HRK - colnou daňou 10% + 22% DPH ( napr. u piva, tabakových výrobkov, nealkoholických nápojov je potrebné ešte počítať s tzv. zvláštnou daňou)
- do úhrnnej hodnoty nad 5000,-HRK - colnou daňou podľa colného sadzbovníka + 22%DPH, eventuálne zvláštna daň (napr. 1 hl piva 200,- HRK, 1 hl nealkoholických nápojov 60,- HRK)
Dovoz väčšieho množstva potravín podlieha sanitárnej kontrole na príslušnom hraničnom prechode. Jedná sa najmä o dovoz mlieka a mliečnych výrobkov, pečiva a cestovín, alkoholických a nealkoholických nápojov, cukrárskych výrobkov. Dovoz mäsa a mäsových výrobkov je zakázaný.
Všetky informácie na :Colná správa Chorvátskej republiky (tel.:00385 1 6102333), www.carina.hr
Dovoz drog a iných omamných prostriedkov do Chorvátska nie je dovolený. Trestné je aj užívanie drog. Pokiaľ chorvatská polícia tento priestupok zistí, páchateľ je potrestaný peňažnou pokutou a následne vyhostený so zákazom pobytu na území Chorvátska.
Psi a mačky v sprievode svojho majiteľa musia mať medzinárodný očkovací preukaz.


Zdravie

Nemocnice a polikliniky sa nachádzajú vo všetkých väčších mestách, v menších mestách sú lekárske ambulancie. Lekárne sú takmer v každom menšom meste. Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR v Záhrebe odporúča všetkým turistom, ktorí cestujú do Chorvátska, aby sa poistili pred cestou do zahraničia v poisťovacích spoločnostiach na území Slovenskej republiky pre prípad ochorenia, úrazu a smrti. V prípade vyhľadania zdravotnej pomoci sa za všetky zdravotnícke služby platí priamo v zdravotníckom zariadení. Nepoistení slovenskí občania, ktorým sa stal úraz alebo ochoreli v Chorvátsku, si prepravu chorého alebo zraneného na územie Slovenskej republiky zabezpečovali z vlastných finančných prostriedkov. V prípade, že je pacient poistený, tieto náklady a administratívu spojenú s prevozom do Slovenskej republiky, alebo prepustením z nemocnice znáša a zabezpečuje príslušná poisťovňa v Slovenskej republike. Chorvátsko je krajinou, kde nie je potrebné špeciálne očkovanie.

Zdroj: invia.skDOVOLENKA NA SLOVENSKU.
Chaty, chalupy, hotely a penzióny v najkrajších kútoch Slovenska www.dovolenky.sk

© CESTOVKY.sk