Reklama 
 
Diskusné fórum 
 
Hlavná stránka 
 
 
    Menu
Bulharsko
Chorvátsko
Cyprus
Čierna Hora
Egypt
Francúzsko
Grécko
Jordánsko
Kanárske ostrovy
Kapverdské ostrovy
Katar
Keňa
Korzika
Madeira
Maledivy
Malta
Maurícius
Mexiko
Nový Zéland
Portugalsko
Spojené arabské emiráty
Srí Lanka
Španielsko
Taliansko
Tunis
Turecko

DISKUSNÉ FÓRUM

Hlavná stránka

Kontakt


NENAŠLI ste čo ste hľadali?
Použite VYHĽADÁVANIE :)
 

GréckoVstupné formality


Cestovné doklady

Občan SR môže od 1.5.2004 vstupovať a zotrvávať na území členských štátov EU bez zvláštnych obmedzení, a to len na základe platného cestovného dokladu alebo preukazu totožnosti. Ako cestovný doklad je možné používať občianske preukazy typu identifikačné karty vydané po roku 1993, tzn. od vzniku Slovenskej republiky. Vodiči môžu od 1.5.2004 používať platný národný vodičský preukaz, medzinárodní vodičský preukaz už nebude gréckymi orgánmi vyžadovaný. Naďalej je požadovaný technický preukaz a zelená karta, ako doklad o poistení vozidla. Zvieratá musia byť vybavené medzinárodným očkovacím preukazom.


Víza

V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie /EHP sa každý štátny príslušník SR môže dovolávať práva pobytu v inom členskom štáte EÚ (tzv. voľný pohyb osôb), a to na základe čl. 18 Zmluvy o založení ES, ktorý stanoví, že "každý občan Únie má právo slobodne sa pohybovať a zotrvávať na území členských štátov". Právo pobytu môže byť obmedzené len v prípadoch odôvodnených verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou alebo ochranou zdravia. Pokiaľ bol slovenskému občanovi v minulosti napr. odcudzený cestovný doklad a dotyčný si nie je istý, či jeho doklad nebol zneužitý a z tohoto dôvodu chce zistiť, či sa nenachádza na zoznamu osôb, ktoré nesmú na území schengenského priestoru vstúpiť, je možné sa obrátiť s dotazom v angličtine na nasledujúce inštitúcie: DATA PROTECTION AUTHORITY, 8 Omirou str., 10564, Athens, Greece, tel. 003110/3352602-4-5, fax: 003110/3352617. Osobám, ktorým bol udelený zákaz vstupu na územie Grécka na základe administratívneho vyhostenia z dôvodu nezákonného vstupu, pobytu a práce, bol tento zákaz zrušený. Občania zanesení do národnej databázy nežiadúcich osôb na základe súdneho rozhodnutia v gréckej národnej databáze naďalej zostávajú.


Colné a devízové predpisy

Colné predpisy sú zhodné ako v ostatných krajinách EÚ. Je zakázaný vývoz akýchkoľvek predmetov historickej hodnoty.


Zdravie

Platí zdravotnícka dohoda, na ktorej základe sú grécke štátne nemocnice povinné zdarma poskytnúť slovenským občanom pomoc v prípade úrazu a v súrnych prípadoch, keď je priamy lekársky zákrok nevyhnutný a neodkladný. V niektorých zdravotnických zariadeniach však nemajú o existenci dohody povedomie a vyžadujú od slovenských občanov platbu v hotovosti. Nemocnice môžu vždy vyžadovať aj úhradu liekov a zdravotníckeho materiálu. Navzdory platnej zdravotníckej dohode sa odporúča mať pred každou cestou do Grécka uzavreté zdravotné poistenie.

Zdroj: invia.skDOVOLENKA NA SLOVENSKU.
Chaty, chalupy, hotely a penzióny v najkrajších kútoch Slovenska www.dovolenky.sk

© CESTOVKY.sk